Payız, yaz mövsümündə tez-tez baş verən rinit və sinusitin qarşısını necə alaq?

Rinit və sinusit geniş yayılmış xəstəliklər olub, adətən, bir yerdə keçir. Kəskin, residivverən, xroniki formaları var. Bu xəstəliklər həyat keyfiyyətini azaldır, gündəlik aktivliyə, iş qabiliyyətinə ciddi mənfi təsir göstərir. Rinit kimi, sinusit də bir çox ağırlaşmalar verir.

Hər iki xəstəlik, xüsusən allergik rinit və xroniki sinusit bronxial astma ilə müşayiət oluna bilər. Allergik rinit orta qulağın irinli iltihabı ilə də ağırlaşır ki, bu da karlığa gətirə bilər. Kəskin sinusit mukosele (selikli qişanın kistası), baş beynin absesi, osteomielit, oral-antral sviş və s. ilə ağırlaşa bilər.                                                                                           Rinit və sinusitdə burun tutulması yuxu zamanı tənəffüsü çətinləşdirərək gündüz yorğunluğa səbəb olur və iş fəaliyyətinə pis təsir göstərir. Burun tutulması uzun müddət və ya tez-tez baş verdikdə koqnitiv funksiyaya mənfi təsir göstərir, məktəbdə qavramanı aşağı salır. Tədqiqatlarla sübut olunmuşdur ki, allergik rinit ABŞ-da orta yaşlı əhali arasında işin məhsuldarlığını 20% azaldır. Beləki, hər il 3.5 -10.7 mln. iş, 2 mln. məktəb günü itirilir. ABŞ-da xroniki sinusitə görə hər il 11.5 mln iş günləri itirilir. Xroniki sinusit və allergik rinit aktivliyi və sosial əlaqələri məhdudlaşdırmaqla da, insanların həyat keyfiyyətini azaltmış olur.

Rinit və sinusitlər zamanı pasientə individual yanaşılmalı və müalicə kompleks olmalıdır. Rinit və sinusitlərin  biotənzimləyici müalicəsində  Euphorbium compositum preparatından geniş istifadə olunur. Preparat sprey şəklindədir, intranazal istifadə olunur.

Preparatın müxtəlif yaş qruplarında müxtəlif mənşəli rinit, sinusit və rinosinusitlərdə yüksək effektivliyi çoxsaylı tədqiqatlarla sübuta yetirilmişdir. Bu tədqiqatlarda eyni zamanda preparatın tam təhlükəsizliyi və digər dərmanlarla qarşılıqlı təsiri olmadığı aşkar olundu. Euphorbium compositum kəsilmə sindromu, öyrəşmə və taxifilaksiya vermir və bu baxımdan uzunmüddətli istifadə edilə bilər. Tədqiqatlarla sübut olunmuşdur ki, Euphorbium compositum çoxkomponentli tərkibinə görə müxtəlif rinit və sinusitlərdə geniş tətbiq oluna bilər.
Euphorbium compositum rinosinsitial virusun bölünməsini inhibə edir. Bundan başqa, herpes (HSV -1), adenovirus 5-ci tipə və paraqrip 2-ci tipə, qripin A tipinə və rinovirusa da eyni cür təsir edir. Beləliklə, sübut olundu ki, Euphorbium compositum yuxarı tənəffüs yolları xəstəliklərinin yaranmasında daha çox rol oynayan virusların hamısına virusəleyhinə təsir göstərir.

Xroniki xəstəliklər zamanı müşahidə olunan immun sisteminin qeyri- stabil  aktivliyi, birincili və ya ikincili infeksiya yoluxmasına səbəb olur. Bu hallarda təbii tərkibli Euphorbium compositum preparatı yüksək effektivlik göstərir. Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, Euphorbium compositum immunmoduləedici təsir göstərir. Preparatın bir çox inqredientləri: euphorbium, hepar sulfuris, argentum nitricum, mucosa nasalis suis   γ-interferon və TNF-α –nı stimulə edir, monosit və makrofaqları aktivləşdirir. Preparatın digər komponentləri – Hydrargyrum bijodatum, Hepar sulfuris, Luffa operculata, Argentum nitricum virusun aktivliyini inhibə edən interleykin -10- a təsir edir. Yuxarı tənəffüs yollarının virus invaziyasına qarşı normal reaksiyası hüceyrə səviyyəsində baş verən kaskad reaksiyadan ibarətdir. İnfeksiyalar zamanı selikli qişaların zədəsi səthi epitelidən  bazal membranın tam zədələnməsinə qədər ola bilir. Bu cür zədələnmədən sonra epiteli bərpa olunmalıdır ki, öz funksiyasını tam yerinə yetirə bilsin. Tənəffüs yolları epitelisinin regenerasiyasına bir neçə hüceyrə və molekulyar faktorların təsiri var.  Bu faktorlar proteaz (metalloproteinaz), sitokinlər və boy faktorunun təsiri altındadır, hansı ki, epitelial və mezenximal hüceyrələrdən ifraz olunur. Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, Euphorbium compositum virusəleyhinə, iltihabəleyhinə təsirə malikdir, selikli qişanın funksiyasını stimulə edərək virus infeksiyalarına qarşı müqaviməti artırır və bərpa prosesini tezləşdirir.
Xroniki formalarda uzunmüddətli istifadə preparatın üstünlüklərindən biridir.  Euphorbium compositum-un xroniki LOR-patologiyalarında istifadəsi yaxşı klinik nəticələr verir.  Məsələn, xroniki sinusit zamanı Euphorbium compositum-la müalicədən 2 həftə sonra  pasientlərin 74,9 % -də, atrofik riniti olan pasientlərin 73.9% — də simptomlar əhəmiyyətli dərəcədə azalmışdır. Atrofik, quru rinit və ozenadan əziyyət çəkən 55 pasient üzərində aparılan uzunmüddətli kliniki müşahidələr göstərdi ki, Euphorbium compositum preparatı ilə aparılan 6-12 aylıq terapiya zamanı bir nəfərdə belə əlavə təsirlər üzə çıxmamışdır. Pasientlərin ümumi vəziyyətində, xəstəliyin simptomlarında və burun tənəffüsündə əhəmiyyətli yaxşılaşma olmuşdur.

Beləliklə, çoxsaylı elmi və klinik tədqiqatlara əsasən demək olar ki, Euphorbium compositum (burun spreyi) aşağıdakı xüsusiyyətlərə malikdir:
•  Çoxhədəfli kompleks təsiri nəticəsində virusəleyhinə, iltihabəleyhinə təsir göstərir. Burun selikli qişasını bərpa edir.

 • Bütün yaş qruplarında, müxtəlif etiologiyalı rinit, sinusit və rinosinusitdə effektivliyi çoxsaylı tədqiqatlarla sübuta yetirilmişdir.
  • İstənilən yaş pasientlər uçun təhlükəsizdir.
 • Digər preparatlarla birgə istifadəsi təhlükəsizdir.
  • Heç bir əlavə təsiri və əks-göstərişi yoxdur.
  • Kəsilmə sindromu və taxifilaksiya vermir.
  • Uzunmüddətli istifadəsi mümkündür.

İstifadə qaydası: hər burun dəliyinə 1 püskürmə gündə 3-5 dəfə.

 

Похожие

 • Лейла Велиева - 4 ноября 2019 Мы оказываем правовые услуги как физическим, там и юридическим лицам. Наши преимущества – это узкая специализация в области корпоративных и коммерческих вопросов. Мы оказываем услуги в Азербайджане и за пределами страны, в частности, в странах центральной Европы – Австрии, Германии и Швейцарии. Эти услуги включают в себя открытие компаний, банковских счетов, ведение административных вопросов предприятий, получение разрешений на пребывание или оседлость. Мы также рассматриваем вопросы получения разрешения на приобретение недвижимости. Основное же направление, чем мы можем помочь вам в указанных странах – это ведение текущих дел предприятий. Обращайтесь к нам и мы поддержим вас в вашем бизнесе в Европе. Сархан Ибадов / Sarkhan Ibadov Legal Adviser - Baku / Azerbaijan. Tax ID: 1402169532 Email: sarkhan@ibadov.pro Web: www.ibadov.pro Direct: +994 55 508 20 55

  Мы оказываем правовые услуги как физическим, там и юридическим лицам. Наши преимущества – это узкая специализация в области корпоративных и коммерческих в ...

 • Лейла Велиева - 31 октября 2019 Уважаемые друзья !!! Делайте покупки в ZOODRUG MARKET онлайн или придя в наш магазин. Только оригинальные товары высшего качества по самым низким ценам. Для всех нас домашний питомец это с верный друг, и любимец семьи. Мы  с особой любовью делаем лучшее для нашей кошечки , собачки птички или грызуна. Крайне важно использовать правильный здоровый рацион и только качественные средства по уходу. Каждый питомец имеет свои особенности в кормлении и уходе за ним в ZOODRUG вы получите профессиональную консультацию по особенностям именно вашего любимца. Паразиты как внешние так и внутренние очень опасны для питомца . В ZOODRUG вы найдете большой выбор  качественных ориганальных средств от паразитов. Мы  рекомендуем вам наш зоомагазин Зоодруг. Хотите купить подарки своему домашнему любимцу, а времени как всегда в обрез? Экономьте время, не рискуя здоровьем своего питомца. Мы доставим ваш товар вам в офис домой и на любой удобный адресс. Все самое лучшее, все то что вы давно искали будет у вас на дому лишь одним звонком к нам. Спишите порадовать вашего любимчика !!! Для дополнительной информации перейдите по ссылке: https://www.facebook.com/zoodrug.az/

  Уважаемые друзья !!! Делайте покупки в ZOODRUG MARKET онлайн или придя в наш магазин. Только оригинальные товары высшего качества по самым низким ценам. Д ...

 • Лейла Велиева - 24 октября 2019 Качество выпускаемой компанией «Тосол-Синтез» продукции находится под контролем одного из самых авторитетных экспертов в области сертификации системы менеджмента качества – немецкой компании «TUV Rheinland Cert GmbH». Сертификат системы менеджмента качества IATF 16949:2016, выданный компании «Тосол-Синтез», подтверждает ее надежность и гарантирует высокое качество и стабильность продукции. Охлаждающие жидкости Более 12 000 000 автовладельцев ежегодно выбирают охлаждающие жидкости производства компании «Тосол-Синтез» для своих автомобилей. Охлаждающие жидкости компании "Тосол-Синтез" допущены автопроизводителями к первой конвейерной заливке, рекомендованы для гарантийного и постгарантийного обслуживания, полностью соответствует международным стандартам ASTM, SAE. Компания «Тосол-Синтез» поставляет свою продукцию на конвейеры крупнейших автопроизводителей: АВТОВАЗ, GM-АВТОВАЗ, КАМАЗ, МАЗ, УАЗ, ПАЗ, ЛАДА-Ижевск, KIA, GM-Uzbekistan, имеет допуски компаний BMW, MAN и Volkswagen. Тормозные жидкости Тормозные жидкости компании «Тосол-Синтез» - это передовые технологии производства и новейшие разработки. Опыт и тесное сотрудничество с ведущими российскими автопроизводителями позволяют изготавливать продукцию, которая уже более двадцати лет является эталоном на рынке тормозных жидкостей России и ближнего зарубежья. Мы постоянно оптимизируем и совершенствуем рабочие параметры нашей продукции, от качества которой напрямую зависит безопасность автомобиля. Ежегодно более 20 миллионов автовладельцев используют тормозные жидкости компании «Тосол-Синтез» в своих автомобилях. Смазочные материалы Профессиональные автомобильные масла FELIX изготавливаются на основе      высококачественной смеси базовых масел с пониженным содержанием серы и    усиленного пакета многофункциональных компонентов. Ассортиментная линейка включает наиболее востребованные на рынке минеральные и полусинтетические моторные масла, обеспечивающие максимальные эксплуатационные характеристики, повышенную защиту и регенерирующий эффект для сильно изношенных двигателей импортных и отечественных грузовых и легковых автомобилей. Кроме основных позиций компания также предлагает покупателю такие виды продукции как:
  • теплоносители для систем отопления
  • стеклоомывающие жидкости
  • автоаксессуары
  • автохимию
  • автокосметикe
  • автофильтры
  • ароматизаторы.
    AWM® GROUP LLC – США FELIX AZERBAIJAN  является дистрибьютором продукции компании AWM® GROUP LLC. AWM® GROUP LLC” является одной из ведущих мировых инновационных компаний в области исследований и разработки автохимии и автокомпонентов. Компания активно сотрудничает с Американским институтом автомобильных инженеров (ASTM), выполняя комплексные наукоемкие исследования в области автокомпонентов, смазывающих материалов и автомобильных жидкостей. Обладая широкой научно-производственной базой, компания одновременно проводит до 200 уникальных исследований, в том числе эксплуатационных, стендовых и в дорожных условиях. Уникальная продукция, производимая одним из мировых инновационных лидеров в области исследований и развития автомобильной химии и компонентов - компанией “AWM®GROUP LLC”, включает в себя автохимию, расходные материалы и автомобильную косметику. В России бренд «AWM®» с 2006 года представляет компания «Тосол-Синтез», дистрибутируя наиболее известные на мировых рынках ассортиментные позиции компании “AWM®GROUP LLC”: охлаждающие и тормозные жидкости, жидкость для систем SCR дизельных двигателей, щетки стеклоочистителей, масляные, воздушные и салонные фильтры, свечи зажигания. Официальный сайт http://awm-auto.com/ Также компания FELIX AZERBAIJAN представляет на азербайджанском рынке продукцию известных зарубежных брендов, таких как:
  • I.G.A.T. моторные масла и антифризы – Германия,
  • Japan Oil моторные маслаЯпония,
  • LUBREX OIL моторные масла технологии Германии

  Качество выпускаемой компанией «Тосол-Синтез» продукции находится под контролем одного из самых авторитетных экспертов в области сертификации системы мене ...

Добавить коментарий

Войти с помощью: