О развитии телекоммуникаций и информационных технологий в Азербайджане

Одной из стратегических целей «Стратегической дорожной карты развития телекоммуникаций и информационных технологий в Азербайджанской Республике», утвержденной Указом Президента Азербайджанской Республики от 6 декабря 2016 года, является повышение производительности и оперативной эффективности деятельности субъектов предпринимательства и поддержка развития местной инфраструктуры.

Эти типы механизмов поддержки включают предоставление конкретных стимулов для развития инфраструктуры и программного обеспечения частного сектора, основных программных ресурсов, местных продуктов и содействия использованию местного программного обеспечения.

С этой точки зрения Smart Systems Technology МММ которая имеет почти 20-летний опыт разработки локального программного обеспечения, вносит свой вклад в успешное развитие «Стратегической Дорожной Карты» собственными продуктами программного обеспечения, а также другими ИТ решениям.

Автоматизированная гостиничная система SMART-HOTEL и автоматизированные системы управления ресторанами SMART-RESTORAN, один из программных продуктов, разработанных компанией Smart Systems Technology MMM, первого профессионального местного производителя программного обеспечения в Азербайджане,отвечающим современным требованиям, доступны на Азербайджанском и английских языках, включающие интеграцию системы бухгалтерского учета и складских систем, которые легко интегрируются и легко адаптируются к требованиям организации Клиента, которые удобны и гибки для конечного пользователя.

Крайне важно внедрить современные международные стандарты, более эффективные автоматизированные системы и ИКТ, чтобы стимулировать более динамичное развитие одной из самых быстрорастущих областей в Азербайджане.

Smart Systems MMM, которая адаптирует свои услуги к современным требованиям ИКТ и международным стандартам, кроме того как предоставляет продукты программного обеспечение, также посредством пакета предложения «3 услуги вместе» предлагает клиентам услуги Интернета, IP-телевидения и IP-телефонии. Клиенты, пользуясь этим пакетом получают 3 высококачественных услуг за более выгодные цены и этим экономят на расходах. За дополнительной информацией обращайтесь на веб-сайт компании www.smart.az, для программного обеспечения — www.smartsoftware.az, также в наш «Центр обслуживания клиентов 952» который работает 24/7.

Похожие

  • Лейла Велиева - 26 июля 2019 Günümüzün aktual problemlərindən biri stress, onun yaratdığı xroniki yorğunluq, yuxusuzluq problemidir. Stress özü ilə bərabər bir çox problemlərin yaranmasına yol açır və insan sağlamlığında yaranan pozulmaların böyük bir qismində mühüm rol oynayır. Erkən yaşlanma və ölüm halları da streslə əlaqələndirilir. Xüsusilə, iş və məişət problemləri nəticəsində yaranan stress insanlara daha ciddi təsir edir. Stress və onunla əlaqəli narahatlıqlardan (məs, həyəcan və yuxusuzluq) əziyyət çəkən insanların fiziki və zehni funksiyaları zəifləyir və normal insanlarla müqayisədə iş qabiliyyətləri getdikçə daha zəif və səmərəsiz olur. Bir çox etioloji faktor stresə səbəb olur. Məsələn, iş yerində təzyiq altında işləmək, ailə həyatında problemlərlə üzləşmək, işsizlik, maliyyə problemləri və uşaqlıqdan qalma stressorlar (məs, təhqir və etinasızlıq kimi) etioloji stress faktorlarıdır. Hər bir insanın streslə mübarizəsi fərqli şəkildə olur, simptomlar da insandan insana dəyişir. Stresin tez-tez yaratdığı əlamətlərdən başlıcası yuxusuzluqdur. Yuxusuzluq - yuxuya getmə və yuxunun davametmə müddətində, yuxunun keyfiyyətində yaranan pozulma və nəticədə gündəlik fəaliyyətə mənfi təsir göstərən davamlı problem kimi qiymətləndirilir. Streslə əlaqəli yuxusuzluq adətən bir neçə gün davam edir, lakin bu hal davamlı olaraq baş verdikdə simptomlar xronikləşə və həlli çətin probləmə çevrilə bilər. Stress, gündüz narahatlığı hipotalamo-hipofizar-adrenal (HHA) oxu aktivləşdirir və uzun müddət davam etdikdə kortizolun səviyyəsi qanda artır. Bu halda kortizol axşamlar da qanda normadan artıq olur. Və bu özüdə yuxusuzluğa səbəb olur. Eyni zamanda digər tərəfdən tormozlayıcı və oyandırıcı neyromediatorların tənzimi pozularaq oyanıcılığın artmasına gətirir.. Müəyyən olunmuşdur ki, yuxusuzluqdan əziyyət çəkən qadın pasientlərin sayı kişilərdən iki dəfə çoxdur. Yaşlı, boşanmış və ya dul insanlarda yuxusuzluğun yaranması əhalinin qalan hissəsi ilə müqayisədə daha çoxdur. Yuxusuzluq özü də stresə səbəb olduğu üçün, uzunmüddətli stress yuxusuzluğa, yuxusuzluq isə stresə səbəb olaraq davamlı təkrarlanır. Beləliklə, gündüz narahatlığı gecə yuxusunun pozulmasına, yuxusuzluq isə gündüz yorğunluğa səbəb olaraq qüsurlu stress çarxı yaranır. Stresin yaratdığı emosional simptomlara həyəcan (təşviş), əhval dəyişikliyi, boğulma hissi, özünə inamsızlıq və s. daxildir. İnsanlar hətta baş verənləri idarə etmədə çətinlik çəkmə, özünə nəzarəti itirmə, daimi narahatlıq, diqqət, qavrama, yaddaşın zəifləməsi, qərar vermədə çətinlik kimi simptomlarla da üzləşir. Stress ürək döyüntüsünə və qan təzyiqinin davamlı artmasına, kardiovaskulyar xəstəliklərin stimulyasiyasına səbəb olur. Bu faktorlar isə öz növbəsində ürək fəaliyyətini çətinləşdirir, insult və miokard infarktına səbəb olur. Davamlı stress bağırsağın qıcıqlanma sindromu, xora, qastro-ezofageal reflyuks xəstəliyi, bağırsağın iltihabi xəstəliyi, ishal kimi bir çox klinik hallara səbəb olur. Bundan başqa, stress baş ağrıları, əzələ gərginliyi və ya ağrısı, ağzın quruması, başgicəllənmə, tərləməyə; həmçinin, davranış dəyişikliyinə də səbəb ola bilər ki (məsələn, qidalanma vərdişində dəyişikliklər, alkoqol, siqaret və ya dərman istifadəsinin artması), bu da öz növbəsində tükənməyə və ya depressiyaya, əsəbi vərdişlərin yaranmasına və ya ağırlaşmasına gətirib çıxara bilər. Çəki problemləri və piylənmə də stress və yuxusuzluq ilə sıx əlaqələndirilir. Artıq çəki və piylənmə isə öz növbəsində 2-ci tip şəkərli diabet və ürək-damar xəstəliyi riskini artırır. Davamlı stress reproduktiv funksiyaya da ciddi təsir göstərir; kişilərdə testosteron sintezini azaldır və sperma yetişməsi prosesini ləngidir, erektil disfunksiya və impotensiyaya səbəb olur. Qadınlarda libidoya təsir edir, menstrual tsiklin pozulmasına və premenstrual simptomların yaranmasına gətirib çıxarır. Zaman keçdikcə xroniki stress depressiyaya, tükənmə sindromuna səbəb ola bilər. Qeyd edək ki, ən yaxşı yol stresdən uzaq durmaqdır, bu da hər vaxt mümkün deyil...Evdə, işdə, gündəlik həyatımızda tez-tez streslə qarşılaşırıq...Bu halda ən yaxşı yol orqanizmin stresə dözümlü olmasını, düzgün cavab reaksiyasını təmin etməkdir... Bu isə Almaniya istehsalı olan, təbii tərkibli Neurexan preparatı ilə mümkündür!!! Biotənzimləyici preparat olan Neurexan tormozlayıcı və oyandırıcı mediatorların və stres hormonu adlandırılan kortizolun səviyyəsini normallaşdıraraq stresi, daxili gərginliyi aradan qaldırır, fizioloji yuxu ritmini bərpa edir. Uzun müddət istifadəsi tam təhlükəsizdir: öyrəşmə, kəsilmə sindromu vermir, əksinə streslə bağlı yuxusuzluğun tamamilə aradan qaldırılmasına kömək edir

    Günümüzün aktual problemlərindən biri stress, onun yaratdığı xroniki yorğunluq, yuxusuzluq problemidir. Stress özü ilə bərabər bir çox problemlərin yaranm ...

  • Лейла Велиева - 22 июля 2019 Лечебный отдых в Масаллы – в филиале клиники «Bioloji Təbabət-Биологическая Медицина» в Масаллы Филиал клиники «Bioloji Təbabət» в Масаллы –представляет вам санаторно-курортный лечебный отдых в южном, туристическом регионе Азербайджана. Гармоничное сочетание целебных нафталановых ванн, соляной терапии из Нахичеванской соли, немецкой биорегуляционной терапии и завораживающей природы обеспечат вам в этом сезоне в Масаллы и лечебный отдых, и прекрасный отдых. Клиника-санаторий в курортной зоне Масаллы функционирует с декабря 2018-го года. Предоставленные лечебно-оздоровительные пакеты также предусматривают выбор места проживания -- в палате или отеле. НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА: · Расположение всего в 2-х часах езды от Баку, в очень выгодном для туризма южном регионе Азербайджана · Расположение клиники в лесном массиве · Врачи, прошедшие специализацию в Германии · В палатах- 24-часовой медицинский контроль · Операционный блок · Эффективное и безопасное лечение хронических, трудноизлечимых или считающихся неизлечимыми болезней методами Биорегуляционной медицины · СОЛЯНАЯ ТЕРАПИЯ (спелеотерапия)- лечение в соляной «комнате» минералами из соляной пещеры Нахичевани. · Нафталан-терапия · Диетология и нутрициология – лечебное и сбалансированное питание · Индивидуальный подход к каждому пациенту · Остеопатия - безболезненное и безлекарственное лечение · Темнопольная микроскопия крови - имеющийся только в “Биологической Медицине” метод исследования; позволяет обнаружить заболевание на ранней стадии и предотвратить болезни «цивилизации». · Aкупунктура – лечение при помощи иглоукалывания · Гомеосиниатрия – подкожное и внутрикожное введение небольшого количества биорегуляционных препаратов в биологически активные точки · Обеспечение жильем в отеле или палате · В филиале клиники «Bioloji Təbabət-Биологическая Медицина» в Масаллы для точной диагностики заболеваний к услугам пациентов самые современные и информативные методы - Maгнитный резонанс и кoмпьютерная томография, аппарат ультразвуковой диагностики в режиме 4D, рентген-аппарат, темнопольная микроскопия крови и т.д. В клинике функционируют операционный блок, отделения аллергологии, андрологии, эндокринологии, гинекологии, кардиологии, неврологии, офтальмологии, педиатрии, гастроентерологии, стоматологии, урологии, физиотерапии. Применяемые наряду с основной терапией озонотерапия, гирудотерапия, плазмоферез, а также «Соляная пещера», сконструированная из 18 тонн Нахичеванской соли, Нафталан-терапия, гидроколонотерапия способствуют более эффективному лечению. Обязательной составной частью биологического лечения является диетотерапия, направленная на восстановление внутренней среды организма и подготавливающая почву для успешного лечения.

    Лечебный отдых в Масаллы – в филиале клиники «Bioloji Təbabət-Биологическая Медицина» в Масаллы Филиал клиники «Bioloji Təbabət» в Масаллы –представляет в ...

  • Админ - 22 мая 2018 Если вам необходимо приобрести дорожно-строительную технику, которая прослужит долгий срок и без проблем справится со всеми поставленными задачами, вам непременно стоит ознакомиться с выбором машин, представленных к продаже в нашем каталоге. Dizel.Az - это платформа с самой большой базой объявлений о продаже спецтехники и зап. частей не только на территории Азербайджана, но в странах Европы и Азии. Для вашего удобства, мы разбили ассортимент по категориям и снабдили модели описаниями и иллюстрациями. Ведется продажа и аренда техники следующих типов: - бетонное оборудование, - землеройная техника, - сваебойные и буровые машины, - карьерная техника, - складская техника, - грузоперевозочная техника, - спецоборудование и спецтехника, - сельскохозяйственная техника, - подъёмная техника, - автомобили, - морское оборудование. Наш сайт сможет помочь вам приобрести или продать для бизнеса машины, оптимально соответствующие потребностям и вписывающиеся в рамки заявленного бюджета всего лишь за пару кликов. Также у нас вы можете разместить свое резюме или найти высококвалифицированного специалиста. База регулярно пополняется и помогает более чем 30 тыс. покупателей, посещающих Dizel.Az ежемесячно. Разместите объявления о продаже спецтехники на www.dizel.az бесплатно и продайте ваш товар быстрее!

    Если вам необходимо приобрести дорожно-строительную технику, которая прослужит долгий срок и без проблем справится со всеми поставленными задачами, вам не ...

1 Comment

Добавить коментарий

Войти с помощью: