SAVALAN ABU-HEYAT

Специализация
Просмотры 252

Адрес

Тебриза 105/35, кв.20 Наримановский район

Телефон

(+99412) 566-32-59
(+99450) 205-85-37

Рабочее расписание

Ежедневно
09:00 - 18:00

Информация о SAVALAN ABU-HEYAT

Основанная в 2009-м году ООО-ом «Савалан Абу-хаят», родниковая вода торговой марки «Туба» добывается в местности Зуванд Лерикского района на высоте 1500-2100 метров над уровнем моря.
По сравнению с другими водами минерального состава, достоинством данной воды является качественный состав, который берёт своё начало с источников горных вершин Савалан. Родниковая вода «Туба» привлекла к себе внимание химическими и физическими показателями. По результатам исследований института ETTB Министерства Здравоохранения Азербайджанской Республики рекомендуется использование при нарушении обмена веществ.
По компонентному составу, она является природной водой долгожителе. Помимо сохранения природных качеств воды, для её защиты от всех внешних, отрицательных воздействий используется технологическое оборудование и материалы ведущих производителей мира.
В процессах добычи, транспортировки, приёма, хранения и представления к продаже родниковой воды «Туба» наше предприятие использует автоцистерны типа термос, к хранилищам приёма типа термос используется «доставка с неизменным качеством», что является неотъемлемой частью сохранности качества воды на длительный срок.
Помимо данных процедур, выполняемых в пунктах разлива-продажи, после лабораторных проверок путём прохождения через бактериологические системы родниковая вода «Туба» собирается в ёмкостях объёмами в 0,5 литра, 1 литр, 1,5 литра в газовой и безгазовой формах, и в ёмкостях объёмами в 5 литров, 10 литров и 20 литров в безгазовой форме.
Принимая во внимание большую потребность организма к воде, чем потребность к питанию, наша организация, обладающая сертификатами соответствия и гигиены и работающая в этой области, будет рада видеть эту родниковую воду в качестве источника вашего долголетия.


"Tuba" Azərbaycanda Təbii Bulaq suyunun yeni adı. Yüksək keyfiyyəti, yumşaqlığı və dadı ilə əvəzolunmaz su. Təsis tarixi 2009-cu ilə təsadüf edən “Savalan Abu-Həyat” MMC-nin istehsal etdiyi “TUBA” əmtəə nişanlı bulaq suyu Lerik rayonunun Zuvand ərazisində dəniz səviyyəsindən 1500-2100 metr hündürlükdə yerləşən çeşmədən götürülür. Bu suyun mənbəyi Savalan dağlarına aid olmaqla özünün tərkib keyfiyyətlərinə görə digər mineral tərkibli bulaq sularından fərqlidir.
“Tuba” bulaq suyu Zuvand ərazisində çeşmədən fiziki kimyəvi göstəricilərinə görə standartların tələblərinə uyğunluğu baxımından nəzərləri cəlb edir. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin ETTB institutunun rəyinə əsasən maddələr mübadiləsinin pozulması zamanı istifadə olunması tövsiyyə edilmişdir. Tərkibindəki komponentlərə görə bu su uzunömürlülərin süfrə suyudur.
Suda olan təbii keyfiyyəti saxlamaqla bərabər onu hər cür kənar mənfi təsirlərdən qorumaqdan ötəri dünyanın aparıcı dövlətlərinin istehsalı olan texnoloji avadanlıq və materiallardan istifadə olunmuşdur. “Tuba” bulaq suyunun çeşmədən götürülməsi, nəqli, qəbulu, saxlanılması və satışa təqdim olunması proseslərində müəssisəmiz termos tipli avtosisternadan, termos tipli qəbul çənlərinədək “Dəyişməz keyfiyyətlə çatdırma”-da bir ilkə imza atmışdır ki, bu da suyun uzun müddət keyfiyyətini qorunmasında müstəsna rol oynayan bir amildir.
Su doldurma – satış məntəqələrində görülən bu işlərlə yanaşı “Tuba” bulaq suyu baktereoloji sistemdən keçməklə laborator yoxlamalarından sonra 0,5 litr , 1 litr, 1,5 litr həcmli qablarda qazlı və qazsız formada qablaşdırılmaqla, həmçinin 5 litr, 10 litr və 20 litr həcmli qablarda qazsız formada müştərilərin istifadəsinə verilir.
Uyğunluq və gigyenik sertifikatları ilə bu sahədə fəaliyyət göstərən müəssisəmiz orqanizmin suya olan ehtiyacının qidalanmaya olan ehtiyacından daha çox olduğunu nəzərə almaqla uzunömürlülük nişanəsi olan bu suların süfrələrinizin bəzəyinə çevrilməsindən məmnunluq duyacaqdır.

Объявления

Курс на 09.08.2020

AZN

Курсы валют ЦБА

USD

US Dollar

1,7

EUR

Euro

2,012

RUR

Ruble

0,0232

Показать все

+28


09.08.2020 сейчас - ясно