PROJECT

Специализация
Просмотры 943

Адрес

Сафароглы Башира 158 Сабаильский район

Телефон

(+99450) 228-20-66
(+99412) 596-45-88

Рабочее расписание

Понедельник - Пятница
10:00 - 18:00

Информация о PROJECT

“Project” şirkəti 1997-ci ildən Azərbaycan reklam bazarında fəaliyyət göstərir, çöl reklamları konstrusiyalar şəbəkəsinə malikdir. "Project"-in Bakı və Azərbaycanın digər şəhərlərində özünün çox sayıda reklam konstrusiyaları var.
Çöl reklamları - bizim fəaliyyətimizin prioritet istiqamətidir. Siz bizdə hər növ reklam konstrusiyasını seçə bilər və eyni zamanda ən yaxşı qiymət təklifini ala bilərsiniz.
Bizim əsas fəaliyyətimiz ilə yanaşı, biz marketing tədqiqatları, media reklam, nəqliyyatda reklam, interyer (daxili) reklam və digər reklam növləri ilə məşğul oluruq.
İşimizin əsas prinsipi – hər hansı bir səviyyəyə aid olan müştəriyə hərtərəfli xidmət göstərmək. Müştərinin ehtiyac və imkanlarının analizi əsasında ona ən optimal reklam vasitələri və məhsul və xidmətlərin ilərilətmə kanallarını təqdim edirik.

*****

Компания "Project" находится на рынке Азербайджана с 1997-го года, владеет сетью конструкций наружной рекламы. "Project" имеет большое количество собственных рекламных носителей на улицах Баку, а так же в других городах Азербайджана.
Наружная реклама – приоритетное направлений нашей работы. У нас Вы можете выбрать абсолютно любую рекламную конструкцию и при этом получить самое оптимальное ценовое предложение.
Наряду с нашей основной деятельностью, мы занимаемся маркетинговыми исследованиями, медиа рекламой, рекламой на транспорте, интерьер рекламой и другими видами рекламы.
Основной принцип нашей работы – комплексное обслуживание клиента любого уровня на основе анализа его потребностей и возможностей и последующей выработки наиболее оптимальных рекламных средств и каналов продвижения продуктов и услуг.

******

The "Project" company operates in the Azerbaijani market since 1997, owns a network of outdoor advertising structures. "Project" has a large number of its own advertising structures on the streets of Baku, as well as in other cities of Azerbaijan.
Outdoor advertising is a primary direction of our work. At “Project” you can choose absolutely any advertising construction, while getting the best price offer.
In addition to our main activity, we are engaged in marketing research, media advertising, advertising on transport vehicles, interior advertising, and other forms of advertising.
The basic principle of our work - a comprehensive customer service of all levels based on the analysis of their needs and capabilities, and the subsequent development of the most appropriate advertising tools and promotion channels for products and services.

Курс на 25.01.2021

AZN

Курсы валют ЦБА

USD

US Dollar

1,7

EUR

Euro

2,0705

RUR

Ruble

0,0226

Показать все

+6


25.01.2021 сейчас - облачно с прояснениями