OKI CLINIC

Специализация
Просмотры 506

Адрес

Мусаева Фахрадина 27

Телефон

(+99423) 385-29-15
(+99450) 597-16-47
(+99470) 546-45-18
(+99423) 385-58-61
(+99423) 385-43-56

Рабочее расписание

Понедельник - Суббота
09:00 - 19:00

Информация о OKI CLINIC

Многопрофильная клиника "ОКИ" хорошо известна в Азербайджанской Республике, как одно из крупнейших модернизированных и посещаемых медицинских учреждений. Это одна из первых негосударственных медицинских клиник в Азербайджане, которая работает с 1997 года и сохраняет лидирующие позиции на рынке медицинских услуг более 18 лет. В нашем учреждении работают более 70 сотрудников. Клиника осуществляет медицинскую практику по оказанию профилактической, лечебно-диагностической, консультативной и реабилитационной помощи населению. В настоящий момент в клинике представлены более 40 видов медицинских направлений: от таких "массовых", как стоматология, гинекология, урология и офтальмология до, сравнительно редких для частной медицины направлений, таких как дерматология, неврология, аллергология и другие.

У нас работают опытные врачи, которые постоянно повышают уровень своей квалификации, участвуют в международных и региональных конференциях. Обследования проводятся по международным стандартам.

С момента, когда клиника приняла своего первого пациента, у нас сложился коллектив, который отличается высоким профессиональным уровнем, любовью к своему делу, творческим энтузиазмом. Мы постарались максимально использовать весь наш опыт, наработанный потенциал, знания современной медицины и возможности новейших аппаратных комплексов для завоевания Вашего доверия. Отрадно, что наши усилия были по достоинству оценены пациентами. При этом, мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Постоянно открываются новые направления и формы медицинского обслуживания. Ведется активная работа со страховыми компаниями.

Ваше здоровье — наш главный приоритет!

* * * * *

"OKİ" Klinikası Azərbaycanda pasientlərin etibarını qazana bilmiş çoxprofilli müasir tibbi müalicəxanası kimi tanınır. Klinikamız 1997-ci ildən fəaliyyət göstərir, respublikamızın ilk özəl tibb mərkəzlərindəndir və tibb sahəsində öz liderlik pozisiyasını artıq 18 ildir ki saxlayır. Klinikamızda 70 nəfərdən çox işçi çalışır. "OKİ" Klinikası əhaliyə tibbi-profilaktik, müalicəvi-diaqnostik, konsultativ və reabilitasiya xidmətləri göstərir. Hal hazırda klinikada 40-dan artıq istiqamətdə tibbi xidmətlər mövcuddur: stomatologiya, ginekologiya, urologiya, oftalmologiya, dermatologiya, nevrologiya, allergologiya və s.
Sizin sağlamlığınız - bizim əsas prioritetimizdir!
Həkim heyətimiz daim öz üzərində çalışan, beynəlxalq və regional konfranslarda iştirak edən təcrübəli peşəkarlardan ibarətdir. Bütün müayinələr beynəlxalq standartlara uyğun şəkildə aparılır. İlk pasientimizə xidmət göstərdiyimiz gündən bu günə kimi kollektivimiz yüksək professionallığı, öz peşəsinə və insanlara olan sevgisi ilə seçilir. Sizin etibarınızı qazanmaq üçün biz maksimal dərəcədə bütün potensialımızı, iş təcrübəmizi, tibbin yeniliklərini və müasir apparat komplekslərin imkanlarını bir araya gətirərək çalışdıq. Çox sevindirici haldır ki, pasiyentlərimiz bizim cəhdlərimizi layiqincə qiymətləndirir və sağlamlıqlarını bizə etibar eləməyə davam edirlər. Təbii ki, qazandığımız uğurlarla kifayətlənmirik. Daim müştərilərimiz üçün müayinə və müalicə xidmətlərinin yeni növlərini təşkil edirik. Sığorta şirkətləri ilə sıx əməkdaşlıq edirik.

Курс на 25.10.2020

AZN

Курсы валют ЦБА

USD

US Dollar

1,7

EUR

Euro

1,985

RUR

Ruble

0,0215

Показать все

+15


25.10.2020 сейчас - ясно