АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ОБЩИНА НАГОРНО-КАРАБАХСКОГО РЕГИОНА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Специализация
Просмотры 701

Адрес

Гадирбейли 9 Наримановский район

Телефон

(+99412) 489-95-06

Рабочее расписание

Понедельник - Пятница
09:00 - 18:00 (перерыв:  13:00 - 14:00)

Информация о АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ОБЩИНА НАГОРНО-КАРАБАХСКОГО РЕГИОНА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской республики была создана 24 марта 1992-го года в соответствии с 9-м пунктом документа, подписанного в проводящейся в Хельсинки первой дополнительной встрече Совета министров СБСЕ. При учреждении Минской группы ОБСЕ/СБСЕ в переговорах, проводящихся в направлении урегулирования конфликта, Армения и Азербайджан получили мандат, как конфликтные стороны, а азербайджанская и армянская общины Нагорного Карабаха – в качестве заинтересованных сторон. Начиная с 1992-го года, азербайджанская община Нагорного Карабаха принимала участие в проводящихся в различные периоды переговорах. Наряду с этим, в 2006-м году азербайджанская община Нагорного Карабаха в соответствии с законами Азербайджанской Республики была зарегистрирована в Министерстве юстиции в форме общественного объединения.

*****

Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağ bölgəsinin azərbaycanlı icması 1992-ci il martın 24-də ATƏM-in Nazirlər Şurasının Helsinkidə keçirilən birinci əlavə görüşündə imzalanmış sənədin 9-cu bəndinə əsasən yaradılmışdır. ATƏM/ ATƏT-in Minsk qrupu təsis edilərkən Ermənistan və Azərbaycan münaqişə tərəfləri, Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı və erməni icmasına isə münaqişənin nizama salınması istiqamətində aparılan danışıqlarda maraqlı tərəf kimi mandat verilmişdir. Bu mənada Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı icması 1992-ci ildən başlayaraq müxtəlif vaxtlarda aparılan danışıqlarda iştirak etmişdir. Bununla yanaşı, 2006-cı ildə Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı icması ictimai birlik formasında Azərbaycan Respublikasının qanunlarına uyğun olaraq Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyata alınmışdır.

Курс на 21.10.2020

AZN

Курсы валют ЦБА

USD

US Dollar

1,7

EUR

Euro

1,985

RUR

Ruble

0,0215

Показать все

+15


21.10.2020 сейчас - туман