АЗЕРСЫГОРТА Агентство Тугяна Тагиева

Специализация
Просмотры 83

Адрес

Джавадхана 10 Кяпязский район

Телефон

(+99451) 824-44-34
(+99455) 678-18-48

Рабочее расписание

Понедельник - Суббота
09:00 - 17:00Звонки принимаются круглосуточно

Информация о АЗЕРСЫГОРТА Агентство Тугяна Тагиева

Страховая деятельность Государственной Коммерческой Страховой Компании "Azersigorta":
- Обязательное страхование
- Обязательное страхование от пожара
- Обязательное страхование государственных служащих
- Страхование работников дипломатических представительств Азербайджанской Республики, работающих за рубежом и в международных организациях
- Обязательное страхование гражданской ответственности аудиторов
- Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств
- Обязательное страхование пассажиров
- Обязательное страхование депутатов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики
- Обязательное личное страхование работников юстиции и правоохранительных органов
- Обязательное страхование военнослужащих
- Обязательное экологическое страхование.

******

İcbari sığorta bu fiziki və hüquqi şəxslərin əmlak mənafeləri ilə bağlı məruz qaldıqları zərərlərin əvəzinin ödənilməsini təmin etmək məqsədi ilə tətbiq edilir.
Daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin icbari sığortası "İcbari sığortalar haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun Xüsusi bölməsinin 3-cü fəslində nəzərdə tutulmuşdur. Daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin icbari sığortası müvafiq əmlakın istismarı, o cümlədən həmin əmlakın ərazisində inşaat, təmir, yenidənqurma və ya digər işlərin həyata keçirilməsi zamanı üçüncü şəxslərin sağlamlığına və əmlakına dəyən zərərin əvəzinin ödənilməsi məqsədi ilə tətbiq edilir.

Курс на 19.10.2020

AZN

Курсы валют ЦБА

USD

US Dollar

1,7

EUR

Euro

1,985

RUR

Ruble

0,0215

Показать все

+13


19.10.2020 сейчас - небольшая облачность