АССОЦИАЦИЯ ФИЗИОТЕРАПИИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Специализация
Просмотры 765

Адрес

Сараева 3, 150-й квартал

Телефон

(+99455) 777-24-24
(+99412) 375-11-75
(+99455) 671-11-75

Рабочее расписание

Понедельник - Суббота
09:00 - 20:00

Информация о АССОЦИАЦИЯ ФИЗИОТЕРАПИИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Ассоциация Физиотерапии Азербайджанской Республики была зарегистрирована в 2011-м году.

Целью и обязанностью ассоциации является:
1. Проведение на территории Азербайджанской Республики просветительских работ по современной физиотерапии среди граждан и работающих в этой сфере специалистов.
2. Для достижение своих целей ассоциация претворяет в жизнь следующее:
• Расширение и обеспечение развития квалификации в сфере физиотерапии в АР.
• Развитие отношений и сотрудничества организаций АР, функционирующих в сфере реабилитации.
• Оперативное и конструктивное решение отношений между международными организациями и частными и государственными центрами восстановления АР, функционирующими в сфере реабилитации.
• Оказание поддержки участия специалистов реабилитационной сферы в семинарах, конференциях, выставках и т.д., проводимых местными и международными организациями.
• Получение, обработка и передача информации о реабилитационной сфере специалистам.
• Организация и проведение местных и международных тренингов, семинаров и конференций.
• Сотрудничество с местными и международными организациями для организации преподавания Физиотерапии на уровне университета.
• Исполнение вышеуказанных пунктов, разработка новых проектов.

***

Azərbaycan Fizioterapiya Assosiasiyası 2011–ci ildə qeydiyyatdan keçib.

Birliyin məqsəd və vəzifələri:
1. Birliyin məqsədi Azərbaycan Respublikasının ərazisində vətəndaşlar və bu sahədə çalışan mütəxəssislər arasında müasir fizioterapiya haqqında maarifləndirmə işləri aparmaq.
2. Birlik məqsədlərinə çatmaq üçün aşağıdakı vəzifələri həyata keçirir:
• Fizioterapiya ixtisasını Azərbaycanda daha da genişləndirmək və inkişafına nail olmaq.
• Reabilitasiya sahəsi üzrə respublikada fəaliyyət göstərən təşkilatların əməkdaşlığını və əlaqələrini inkişaf etdirmək.
• Reabilitasiya sahəsi üzrə fəaliyyətdə olan beynəlxalq təşkilatlarla respublikada olan özəl və dövlət mövcud bərpa mərkəzlərinin əlaqələrinin və əməkdaşlığının operativ və konstruktiv həllinə çalışmaq.
• Reabilitasiya sahəsindəki mütəxəssislərin yerli və beynəlxalq təşkilatların keçirdikləri seminar, konfrans, sərgi və s. tədbirlərdə iştirakına dəstək göstərmək.
• Reabilitasiya sahəsi üzrə yeni informasiyanın alınması, işlənməsi və mütəxəssislərə çatdırılması.
• Yerli və beynəlxalq treyninq, seminar və konfransların təşkili və keçirilməsi.
• Fizioterapiyanın universitet səviyyəsində tədrisinin tətbiqi məqsədi ilə yerli və beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq.
• Yuxarıda göstərilən bəndlərin icrası, yeni layihələrin işlənməsi və tətbiqi.

Курс на 20.10.2020

AZN

Курсы валют ЦБА

USD

US Dollar

1,7

EUR

Euro

1,985

RUR

Ruble

0,0215

Показать все

+15


20.10.2020 сейчас - туман