ECOPARK

Specialization
Visits 1326

Address

Babek avenue. / str. Guliyev Aladdin 2, 1130th block, block А Хатаинский area

Phone

(+99412) 464-10-26
(+99412) 464-10-25

Work schedule

Monday - Friday
09:00 - 18:00Суббота 09:00 - 13:00

Информация о ECOPARK

Основной целью экологической политики в Азербайджанской Республике является защита экосистем для нужд нынешнего и будущего поколения, обеспечение развития экономики путем выгодного использования природных ресурсов. Наша компания понимает, что для полного отражения экологических проблем должно быть налажено правильное управление бизнесом. Деятельность компании "Ecopark MMC" направлена на уменьшение воздействия на экологию, защиту окружающей среды.

* * * * *

Azərbaycan Respublikasında ekoloji siyasətin əsas məqsədi indiki və gələcək nəsillərin ehtiyaclarını qarşılamaq üçün ekoloji sistemlərin qorunması, iqtisadi gücün və təbii ehtiyyatlardan səmərəli istifadəsi vasitəsilə inkişafını təmin etməkdir.
Şirkətimiz anlayır ki biznesin idarə olunması elə şəkildə təşkil olunmalıdır ki, o ekoloji problemlərin yaxşı əks etdirsin.
Bizim əsas məqsədimiz "Ecopark" MMC-də yüksək səviyyəli ekoloji məsuliyyətli mədəniyyətin inkişafında və qorunmasındadır. Bu ondan irəli gəlir ki, bizim biznesimizin əsas hədəfi iş prosessində çirkləndirmənin sıfıra bərabər edək. "Ecopark" MMC nəyinki öz kollektiv daxili həm də təchizatçılar və podratçılar üçün də pozitiv və aktiv ekoloji mədəniyyətin inkişafına diqqət yetirir.
"Ecopark" MMC-nin fəaliyyəti ekoloji təsirin azaltmaq məqsədi ilə dərin analiz edərək ətraf mühitin qorunmasına və mükəmməlləşdirilməsinə yönləndirilib.

Course on 13.04.2021

AZN

Exchange rates CBA

USD

US Dollar

1,7

EUR

Euro

2,0215

RUR

Ruble

0,022

show all

+12


13.04.2021 now - clear