Personal account
Navigator Business Review
16 May
Iteca Caspianpower
Exchange rates CBA
Course on 22.05.2019
  • 1 USD 1,7  0,0000
  • 1 EUR 1,897  0,0000
  • 1 RUR 0,0264  0,0000

show all

Archives by date

Best Course
Buying and selling
in commercial jars
Course on 22.05.2019
Currency Purchase Sale
  • 1 USD 1.7000 1.7005
  • 1 EUR 1.8930 1.9020
  • 1 RUR 0.0259 0.0264

All courses for today

Currency Converter
The course of the CBA 22.05.2019
  • AZN
  • USD 1.7
  • EUR 1.897
  • RUR 0.0264

Converter for all courses

Iteca Oil gas
ITECA CEO 2019

ASSOCIATION OF PHYSIOTHERAPY OF AZERBAIJAN REPUBLIC

Information about ASSOCIATION OF PHYSIOTHERAPY OF AZERBAIJAN REPUBLIC

Ассоциация Физиотерапии Азербайджанской Республики была зарегистрирована в 2011-м году.

Целью и обязанностью ассоциации является:
1. Проведение на территории Азербайджанской Республики просветительских работ по современной физиотерапии среди граждан и работающих в этой сфере специалистов.
2. Для достижение своих целей ассоциация претворяет в жизнь следующее:
• Расширение и обеспечение развития квалификации в сфере физиотерапии в АР.
• Развитие отношений и сотрудничества организаций АР, функционирующих в сфере реабилитации.
• Оперативное и конструктивное решение отношений между международными организациями и частными и государственными центрами восстановления АР, функционирующими в сфере реабилитации.
• Оказание поддержки участия специалистов реабилитационной сферы в семинарах, конференциях, выставках и т.д., проводимых местными и международными организациями.
• Получение, обработка и передача информации о реабилитационной сфере специалистам.
• Организация и проведение местных и международных тренингов, семинаров и конференций.
• Сотрудничество с местными и международными организациями для организации преподавания Физиотерапии на уровне университета.
• Исполнение вышеуказанных пунктов, разработка новых проектов.

***

Azərbaycan Fizioterapiya Assosiasiyası 2011–ci ildə qeydiyyatdan keçib.

Birliyin məqsəd və vəzifələri:
1. Birliyin məqsədi Azərbaycan Respublikasının ərazisində vətəndaşlar və bu sahədə çalışan mütəxəssislər arasında müasir fizioterapiya haqqında maarifləndirmə işləri aparmaq.
2. Birlik məqsədlərinə çatmaq üçün aşağıdakı vəzifələri həyata keçirir:
• Fizioterapiya ixtisasını Azərbaycanda daha da genişləndirmək və inkişafına nail olmaq.
• Reabilitasiya sahəsi üzrə respublikada fəaliyyət göstərən təşkilatların əməkdaşlığını və əlaqələrini inkişaf etdirmək.
• Reabilitasiya sahəsi üzrə fəaliyyətdə olan beynəlxalq təşkilatlarla respublikada olan özəl və dövlət mövcud bərpa mərkəzlərinin əlaqələrinin və əməkdaşlığının operativ və konstruktiv həllinə çalışmaq.
• Reabilitasiya sahəsindəki mütəxəssislərin yerli və beynəlxalq təşkilatların keçirdikləri seminar, konfrans, sərgi və s. tədbirlərdə iştirakına dəstək göstərmək.
• Reabilitasiya sahəsi üzrə yeni informasiyanın alınması, işlənməsi və mütəxəssislərə çatdırılması.
• Yerli və beynəlxalq treyninq, seminar və konfransların təşkili və keçirilməsi.
• Fizioterapiyanın universitet səviyyəsində tədrisinin tətbiqi məqsədi ilə yerli və beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq.
• Yuxarıda göstərilən bəndlərin icrası, yeni layihələrin işlənməsi və tətbiqi.

0
ASSOCIATION OF PHYSIOTHERAPY OF AZERBAIJAN REPUBLIC (+99455) 671-11-75 Mobil
(+99412) 375-11-75 General
(+99455) 777-24-24 Mobil
Адрес: АZ1149, Baku 3, 150th block
Ads
All kinds of cleaning services at low prices!

High quality cleaning and professional services

industrial climbers. "Clean House" trust us!

Baroque Style is an architectural-construction company

Projection, design, construction of turnkey basis.

Landscaping, design of apartments and private houses.

Ness Travel - favourable terms for your holiday

Organising festivals and entertaining events to a high standard

Travel offers such as hotel reservation and ticket booking

IUE – education in Russia, everything you need to know!

Consultaion from start to finish, 100% result guaranteed

+994 50 672 62 67; +7 905 560 5225

We highly evaluate your gold!

A deposit of 120% is keeping safe with 2.5% monthly