İteca

Personal account
Navigator Business Review
12 Mar
AITF 2019
Exchange rates CBA
Course on 24.03.2019
  • 1 USD 1,7  0,0000
  • 1 EUR 1,9288  0,0000
  • 1 RUR 0,0264  0,0000

show all

Archives by date

Best Course
Buying and selling
in commercial jars
Course on 24.03.2019
Currency Purchase Sale
  • 1 USD 1.6980 1.7000
  • 1 EUR 1.9220 1.9350
  • 1 RUR 0.0257 0.0264

All courses for today

Currency Converter
The course of the CBA 24.03.2019
  • AZN
  • USD 1.7
  • EUR 1.9288
  • RUR 0.0264

Converter for all courses

AITF 2019

ASSOCIATION OF PHYSIOTHERAPY OF AZERBAIJAN REPUBLIC

Information about ASSOCIATION OF PHYSIOTHERAPY OF AZERBAIJAN REPUBLIC

Ассоциация Физиотерапии Азербайджанской Республики была зарегистрирована в 2011-м году.

Целью и обязанностью ассоциации является:
1. Проведение на территории Азербайджанской Республики просветительских работ по современной физиотерапии среди граждан и работающих в этой сфере специалистов.
2. Для достижение своих целей ассоциация претворяет в жизнь следующее:
• Расширение и обеспечение развития квалификации в сфере физиотерапии в АР.
• Развитие отношений и сотрудничества организаций АР, функционирующих в сфере реабилитации.
• Оперативное и конструктивное решение отношений между международными организациями и частными и государственными центрами восстановления АР, функционирующими в сфере реабилитации.
• Оказание поддержки участия специалистов реабилитационной сферы в семинарах, конференциях, выставках и т.д., проводимых местными и международными организациями.
• Получение, обработка и передача информации о реабилитационной сфере специалистам.
• Организация и проведение местных и международных тренингов, семинаров и конференций.
• Сотрудничество с местными и международными организациями для организации преподавания Физиотерапии на уровне университета.
• Исполнение вышеуказанных пунктов, разработка новых проектов.

***

Azərbaycan Fizioterapiya Assosiasiyası 2011–ci ildə qeydiyyatdan keçib.

Birliyin məqsəd və vəzifələri:
1. Birliyin məqsədi Azərbaycan Respublikasının ərazisində vətəndaşlar və bu sahədə çalışan mütəxəssislər arasında müasir fizioterapiya haqqında maarifləndirmə işləri aparmaq.
2. Birlik məqsədlərinə çatmaq üçün aşağıdakı vəzifələri həyata keçirir:
• Fizioterapiya ixtisasını Azərbaycanda daha da genişləndirmək və inkişafına nail olmaq.
• Reabilitasiya sahəsi üzrə respublikada fəaliyyət göstərən təşkilatların əməkdaşlığını və əlaqələrini inkişaf etdirmək.
• Reabilitasiya sahəsi üzrə fəaliyyətdə olan beynəlxalq təşkilatlarla respublikada olan özəl və dövlət mövcud bərpa mərkəzlərinin əlaqələrinin və əməkdaşlığının operativ və konstruktiv həllinə çalışmaq.
• Reabilitasiya sahəsindəki mütəxəssislərin yerli və beynəlxalq təşkilatların keçirdikləri seminar, konfrans, sərgi və s. tədbirlərdə iştirakına dəstək göstərmək.
• Reabilitasiya sahəsi üzrə yeni informasiyanın alınması, işlənməsi və mütəxəssislərə çatdırılması.
• Yerli və beynəlxalq treyninq, seminar və konfransların təşkili və keçirilməsi.
• Fizioterapiyanın universitet səviyyəsində tədrisinin tətbiqi məqsədi ilə yerli və beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq.
• Yuxarıda göstərilən bəndlərin icrası, yeni layihələrin işlənməsi və tətbiqi.

0
ASSOCIATION OF PHYSIOTHERAPY OF AZERBAIJAN REPUBLIC (+99455) 777-24-24 Mobil
(+99455) 671-11-75 Mobil
(+99412) 375-11-75 General
Адрес: АZ1149, Baku 3, 150th block
Ads
"Courrier Service" presents all the post services

inside and outside the country

Clean.az - Cleaning from the team of professionals!

Washing windows and facades. Dry cleaning of furniture

Cleaning everywhere! Quickly, efficiently and conscientiously!

Ness Travel - favourable terms for your holiday

Organising festivals and entertaining events to a high standard

Travel offers such as hotel reservation and ticket booking

We provide a wide range of services such as:

recruitment services to corporate as well as individual clients

translation, educational courses, business consultancy

We highly evaluate your gold!

A deposit of 120% is keeping safe with 2.5% monthly