AZTECHIZAT

Specialization
Visits 1610

Address

1130th block, block А, 18th floor Хатаинский area

Phone

(+99412) 464-10-26
(+99412) 464-10-25

Work schedule

Monday - Saturday
09:00 - 18:00

Информация о AZTECHIZAT

"AZTECHIZAT" ООО осуществляет свою деятельность в направлении комплексных поставок в предприятия и организации. Специалистами компании с многолетним опытом выполняются все виды услуг по поставкам и логистике.

Компания импортирует свою продукцию из таких высоко индустриализированных стран мира, как Турция, Россия, Украина, Белоруссия и КНР, и предлагает потребителям богатый ассортимент продукции, куда входит импорт, реализация, заготовка и поставка широкого ассортимента продукции, начиная с промышленного оборудования, стройматериалов, тяжелой и легкой техники, офисного и банковского оборудования, компьютерной техники, вплоть до офисного оборудования, продуктов питания и хозяйственных товаров.

Предприятие также осуществляет материальное, техническое, комплексное обеспечение потребительских сетей, и уcлугу аутсорсинга по снабжением.

_____


"AZTƏCHİZAT" müəssisə və təşkilatların, fabrik və zavodların, tikinti obyektlərinin, ofis, otel və restoranların maddi, texniki və kompleks təminatını, təchizat üzrə autsorsinq xidmətini həyata keçirir və təchizat üzrə aşağıdakı xidmətləri təklif edir:

• Müştəri ehtiyaclarının müəyyənləşdirilməsi
• Alqı-satqının, daşınmanın təşkili və idarə olunması
• Sifarişçinin qısa zaman içərisində mal və material/xidmətlə təmin olunması
• Qiymət araşdırması
• İstənilən məhsulun daxili və xarici bazarda axtarışı və uyğun alternativlərin təklifi
• Satışdan sonrakı xidmət və s.

Təchizat autsorsinqi - müəssisə və təşkilatların təchizat və logistika şöbələrinin yerinə yetirdiyi işlərin icrasının bu sahədə ixtisaslaşmış digər bir şirkətə həvalə olunmasıdır.

Artıq dünya təcrübəsində autsorsinq xidmətindən istifadə geniş yayılmışdır. Çünki autsorsinqin tətbiqi müəssisə və təşkilatlara maliyyə, vaxt kimi gərəkli resurslara əsaslı qənaət etməyə və öz potensialını daha gəlir gətirən sahələrə yönəltməyə imkan yaradır. Məhz bu səbəbdən şirkətlərin əksəriyyəti reklam, maliyyə, təchizat, hüquq, İT və kadr xidmətlərini müvafiq işlər üzrə ixtisaslaşmış şirkətlərə həvalə edirlər. Həm büdcə qənaətində, həm də yerinə yetirdikləri işlərin keyfiyyətində çox böyük üstünlüyə nail olurlar.

Təchizat autsorsinqi fəaliyyətimizin əsas istiqamətlərindən birini təşkil edir. Biz, yüksək ixtisaslı mütəxəssislərimizə arxalanaraq Sizə, təchizat üzrə yüksək səviyyəli autsorsinq xidmətini təklif edirik. Əmin edirik ki, həyata keçirdiyimiz xidmət müəssisənizin fəaliyyətini optimallaşdırmağa və imkanlarınızı daha səmərəli işlərə cəmləşdirməyə şərait yaradır.

Təchizat üzrə autsorsinq xidmətindən istifadə etməklə SİZ:

• Bazarın təhlili, məhsulun axtarışı və alğı-satqısı, daşınma və çatdırılması üçün müxtəlif şirkətlərin axtarışından azad ola
• Təchizat üzrə ixtisaslaşmış mütəxəssislərimiz sayəsində istənilən sifarişin daha tez və əsaslı həllinə
• Məhsul, avadanlıq və texnikanın daha sərfəli şərtlərlə və münasib qiymətlərlə təminatına
• Həmçinin məhsulun tədarükü üçün anbar və avto meydançalara sərf etdiyiniz xərclərə
• Təchizat və logistika şöbələri üzrə daimi işçilərin saxlanmasına
• Və enerji xərclərinə qənaət etmiş olursunuz.

Nəticə olaraq, maliyyə, vaxt və şəxsi resurslarınızdan daha səmərəli faydalana və diqqətinizi biznesinizin məqsəd və hədəflərinə yönləndirməyə imkan əldə edirsiniz.

Maddi təchizat - müəssisə və təşkilatların, tikinti və sənaye obyektlərinin uyğun xammal, tikinti materialları, alətlər və s. kimi zəruri vasitələrlə təmin edilməsidir!

Müxtəlif növ fəaliyyətlərin (tikinti, təmir, istehsal, emal və s.) uğurlu idarəsi üçün müəssisə və təşkilatların, xüsusilə də tikinti və sənaye obyektlərinin fasiləsiz olaraq keyfiyyətli məhsullarla təminatı zəruridir.

Təklif etdiyimiz maddi təchizat xidmətindən istifadə etməklə Siz müəssisənizi bütün növ maddi resurslarla vaxtlı-vaxtında təmin edə və xərclərinizin minimal səviyyəsini tənzimləyə bilərsiniz!

Texniki təchizat– zavod və fabriklərin, tikinti sahələrinin, sənaye müəssisələrinin müxtəlif avadanlıq və texnikalarla, qurğu və alətlərlə, həmçinin ehtiyat hissələri və inventarlarla texniki təminatıdır.

Texniki təminatın düzgün aparılması istənilən müəssisənin, eləcə də tikinti və sənaye obyektinin səmərəli fəaliyyətini şərtləndirən amillərdəndir. Bunun üçün təchizat üzrə mütəxəssisin alınan avadanlığın texniki xüsusiyyətlərinə, keyfiyyət və qiymət göstəricilərinə və tədarükçülər bazarına dərindən bələd olması vacibdir. Və əlbəttə ki, materialın axtarışı, sərfəli və keyfiyyəli məhsulun vaxtlı-vaxtında təminatı böyük zaman və güc hesabına başa gəlir. Belə olan halda sizcə, bütün bunları təchizat üzrə ixtisaslaşmış mütəxxəsislərə həvalə etmək daha mənfəətli olmazmı?

Mütəxəssislərimizə texniki təchizatla bağlı istənilən sifarişi həvalə edə bilərsiniz. Sadəcə müəssisənizdə ehtiyac duyulan maddi və texniki vasitələrin siyahısını bizə göndərin. Əməkdaşlarımız istədiyiniz materialların sərfəli qiymətlərlə təchizat təklifini hazırlasın.

Təchizat şöbəsinin düzgün təşkili bilavasitə müəssisənin maliyyə sabitliyinin və rəqabətədavamlılığının təminatı deməkdir.

Course on 18.04.2021

AZN

Exchange rates CBA

USD

US Dollar

1,7

EUR

Euro

2,0331

RUR

Ruble

0,0222

show all

+15


18.04.2021 now - clear